Skip to content
Anmälan Täby
MUSIKSTIL Academy är en auktoriserad musikskola inom Täby kommuns kundvalsmodell. Det innebär att våra kurser är subventionerade av kommunen för de elever som uppfyller kriterierna: Åk 1 – sista året i gymnasiet, samt är folkbokförda i Täby kommun. 
 

Om eleven är skriven i Täby kommun och går i åk 1 eller högre:

Om eleven är skriven Täby kommun men inte har börjat 
åk 1:

Om eleven är skriven i en annan kommun än Täby eller Nacka:

Om eleven är över 20 år:

VANLIGA FRÅGOR
Innan Åk 1
VANLIGA FRÅGOR
Annan Kommun
VANLIGA FRÅGOR
 Vuxenelev
VANLIGA FRÅGOR
Innan Åk 1
VANLIGA FRÅGOR
Annan Kommun
VANLIGA FRÅGOR
 Vuxenelev