Skip to content

VÄLJ VILKEN ANMÄLAN DU VILL GÖRA!

Är ditt barn skrivet i Täby kommun och går i åk 1 eller högre:

Är ditt barn skrivet Täby Kommun men har inte börjat i åk 1:

Är ditt barn skrivet i en annan kommun:

Är ditt barn skrivet i Täby kommun och går i åk 1 eller högre:

Är ditt barn skrivet Täby Kommun men har inte börjat i åk 1:

Är ditt barn skrivet i en annan kommun:

VANLIGA FRÅGOR – innan Åk 1
VANLIGA FRÅGOR – Annan Kommun