Skip to content

Forskning

Musik är ju inte bara fantastiskt roligt och individutvecklande utan har också många andra fördelar. Vi på Musikstil tycker att det är mycket viktigt att ta del av de senaste rönen kring musik och musikundervisning och att låta dessa genomsyra vår egen verksamhet. Här kan Du ta del av artiklar och videos för att lära mer om alla de fördelar musik och musikundervisning har att erbjuda elever i alla åldrar!

Hjärnforskare: Därför är skapandet nödvändigt i skolan

 Kreativt utövande ökar hjärnans plasticitet, vilket förstärker våra intellektuella krafter och förmåga att ta till oss alla typer av kunskap. Det menar hjärnforskarna Fredrik Ullén och Göran Lundborg.

tedx-logo

Sir Ken Robinson för en underhållande och djupt rörande argumentation för att skapa ett utbildningssystem som främjar (istället för att underminera) kreativiteten.

Tänk om alla barn hade tillgång till musikundervisning från födseln? Kolla in det fantastiska arbetet av den lokala konstnären Gavin Blake från Fever Picture, skapat live under hennes TedTalk!

Barn som musicerar får bättre arbetsminne och lättare att lära

Musikträning stärker barns arbetsminne, som spelar en stor roll för många sorters inlärning. Det har nu visats av en grupp svenska forskare med professor Torkel Klingberg i spetsen. Därigenom har vi fått klart för oss att det inte bara finns ett statistiskt samband mellan musikträning och god förmåga att lära sig, utan ett orsakssamband. Och vi har blivit lite klokare kring vad det sambandet beror på….