Skip to content

Sång & Gitarr

Music band repetition

Både sjunger Du och spelar gitarr och vill utveckla och förbättra ditt musicerande? Då har Du möjligheten här!

Fortsättning
Att sjunga och spela samtidigt innebär att man måste arbeta med både sin spel- och sångteknik på ett passande sätt: att kunna ackompanjera sig själv utan att det stör sången och samtidigt behålla kontakten med publiken. Här kommer kursens fokus att ligga. Vi arbetar både med gitarr- och sångteknik parallellt, tittar på melodi- och ackordspel, plock- och rytmkomp och sångens grundteknik, uttryck och textleverering. Det kommer finnas ett stort utrymme för Eleven att välja och föreslå material. Framförallt jobbar vi med genre som pop/rock, soul/RnB, sing/song och vispop. Alla elever ges möjlighet att framträda inför publik.

Avancerad
Befinner du dig på en avancerad nivå och har många års erfarenhet av ditt instrument? Anmäl dig till fortsättningskursen och kontakta oss så individanpassar Musikstil din kurs i samråd med dig och din lärare för att tillgodose Dina behov och förutsättningar.