Skip to content

Multimusik

Multimusik

Välkommen till vår mycket populära musikkurs för de mindre barnen -Multimusik!

Kursen är ett perfekt alternativ för den yngre musikern! Deltagarna är 5-7 år i dagsläget och syftet med kursen är att skapa och utveckla ett musikintresse. Deltagarna får prova på flera olika instrument för att skapa sig en uppfattning om vilket de sen helst vill börja med när de väl kommer till åk 1 och kan välja en instrument/sångkurs.
Olika musiklekar, danser och ibland ett disco är inslag som förgyller kursen!
I den mån det går, försöker vi bedriva kursen i anslutning till/under fritidstid vilket uppskattas av föräldrar och deltagare. Det är dock viktigt att den anmälde är införstådd med att det är på eget ansvar man tar sig till den angivna salen för kurstillfället. Fritids och Musikstil hjälper till så gott det går men det åligger inget ansvar för dessa parter att deltagaren kommer till angivet kurstillfälle.