Skip to content

Klassiskt Piano

Klassiskt piano

Grundkurs och utökad kurs

Vid pianot kan en ensam musiker trolla fram klangen från en hel orkester. Med sitt ofantliga register och oändliga möjligheter kan pianot producera vackra melodier, blixtrande virtuosa passager, stora ackord samt både tjocka och skira klangmattor. Att både kunna spela melodi och ackompanjemang samtidigt är något inte många instrument kan skryta med.

Klassiskt Piano

Det här är kursen för dig som vill lära känna pianot som instrument, bli inspirerad och möta ny musik!

I nybörjarkursen får vi bekanta oss med ett klassiskt spelsätt där musik, teori och teknik går hand i hand med varandra. Vi strävar efter att genom lekfulla och stimulerande övningar ge varje elev den kunskap och de verktyg som behövs för att de på egen hand ska kunna utforska sitt instrument.

Fortsättningskursen bygger vidare på de kunskaper eleven lärt sig under sitt första spelår. Vi arbetar med en mer avancerad repertoar där vi fördjupar oss i de tekniska och musikaliska aspekterna av pianospelet. Eleven får lära sig olika sätt att tolka en notbild och med kreativa och anpassade övningar utveckla sitt musikaliska tänkande. Nybörjarkursen i piano lägger en god grund för ett fortsatt musicerande inte bara inom piano och klassisk musik utan också för andra genrer och instrument.

Alla elever ges möjlighet att framträda inför publik.