Skip to content

Anton Ericsson

Kontrabas/Piano/Sång

Anton Ericsson

E-post: anton.ericsson@musikstil.se

Anton är kontrabasist, med väldigt många bi-instrument. Han är utbildad som klassisk kontrabas på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, och har spelat med orkestrar så som Kungliga Hovkapellet, Nordiska Kammarorkestern, Helgeland Sinfonietta samt i flera mindre opera- och konsertproduktioner på olika håll i landet – men genre kan variera från klassiskt till jazz till dödsmetal.

Han är även grundare till till det progressiva rockbandet Quantum, i vilket han främst spelar elbas och sjunger, men på inspelningar lägger han även gitarrer, keyboards samt skriver stråk- och blåsarrangemang.

Som Sessionsmusiker har han gjort jobb åt såväl popartister som Serhat Durmus som till mindre filmproduktioner åt bland annat Cinecraft Collective. I andra projekt har han även axlat rollen producent och arrangör.

Som pedagog tycker Anton att det är otroligt viktigt att nya elever får utforska musik av olika slag på olika sätt för att hitta vad de själva tycker om – för att sedan bygga på kunskaperna därifrån. Utöver musiken har Anton även många års erfarenhet som studiecoach (då framförallt inom fysik, matematik, och HP) och tycker att undervisning är både givande och mycket roligt.