Skip to content
Cello

Cello

Grundkurs och utökad kurs

Detta fantastiska instrument berör många, kanske mycket på grund av dess varma klang som påminner om en sångröst. Det kan höras som del av en symfoniorkester, mindre ensemble eller som soloinstrument.

Cello Basic (grundkurs)

Det här är kursen för dig som vill lära känna cellon som instrument, bli inspirerad och möta ny musik!

I nybörjarkursen går vi igenom grunderna i celloteknik på ett lekfullt och musikaliskt sätt och efterhand introduceras musikteori och utvecklande teknikövningar som går hand i hand med repertoaren som spelas. I början är det mycket fokus på gehör och samspel då lektionerna är i grupp. Efter ett par terminer finns möjlighet att ansöka om individuella lektioner där fokus kommer att ligga på mer avancerad solistisk eller kammarmusikalisk repertoar.

Fortsättningskursen bygger vidare på de kunskaper eleven lärt sig under sina första spelår. Vi arbetar med en mer avancerad repertoar där vi fördjupar oss i de tekniska och musikaliska aspekterna av cellospelet. Eleven får lära sig olika sätt att tolka en notbild och med kreativa och anpassade övningar utveckla sitt musikaliska tänkande.

I våra kurser får eleven inte bara lära känna cellon som instrument utan ges också en inblick i musikens fantastiska värld och alla förutsättningar för ett fortsatt musicerande, inte bara inom cello och klassisk musik utan också för andra genrer och instrument.

MUSIKSTIL tillhandahåller både digitalt och fysiskt material så som noter och videoklipp för att underlätta elevens övning utanför lektionstid.

Cello Plus (utökad kurs)

Det här är kursen för dig som vill satsa lite extra på ditt spel och fördjupa dina kunskaper i cello. Cello Plus består av 2 lektioner i veckan, varav en individuell lektion och en gemensam. 

I nybörjarkursen går vi igenom grunderna i celloteknik på ett lekfullt och musikaliskt sätt och efterhand introduceras musikteori och utvecklande teknikövningar som går hand i hand med repertoaren som spelas. Genom MUSIKSTILS innovativa upplägg att varva grupplektioner där vi övar samspel, med enskilda lektioner där det individuella spelet utvecklas, så skapas en gedigen musikalisk grund för eleven att stå på.

Fortsättningskursen bygger vidare på de kunskaper eleven lärt sig under sina första spelår. Vi arbetar med en mer avancerad repertoar där vi fördjupar oss i de tekniska och musikaliska aspekterna av cellospelet. Eleven får lära sig olika sätt att tolka en notbild och med kreativa och anpassade övningar utveckla sitt musikaliska tänkande.

I våra kurser får eleven inte bara lära känna cellon som instrument utan ges också en inblick i musikens fantastiska värld och alla förutsättningar för ett fortsatt musicerande, inte bara inom cello och klassisk musik utan också för andra genrer och instrument.. MUSIKSTIL tillhandahåller både digitalt och fysiskt material så som noter och videoklipp för att underlätta elevens övning utanför lektionstid.

Alla elever ges möjlighet att framträda inför publik.

Cello Basic (grundkurs)

Det här är kursen för dig som vill lära känna cellon som instrument, bli inspirerad och möta ny musik!

I nybörjarkursen går vi igenom grunderna i celloteknik på ett lekfullt och musikaliskt sätt och efterhand introduceras musikteori och utvecklande teknikövningar som går hand i hand med repertoaren som spelas. I början är det mycket fokus på gehör och samspel då lektionerna är i grupp. Efter ett par terminer finns möjlighet att ansöka om individuella lektioner där fokus kommer att ligga på mer avancerad solistisk eller kammarmusikalisk repertoar.

Fortsättningskursen bygger vidare på de kunskaper eleven lärt sig under sina första spelår. Vi arbetar med en mer avancerad repertoar där vi fördjupar oss i de tekniska och musikaliska aspekterna av cellospelet. Eleven får lära sig olika sätt att tolka en notbild och med kreativa och anpassade övningar utveckla sitt musikaliska tänkande.

I våra kurser får eleven inte bara lära känna cellon som instrument utan ges också en inblick i musikens fantastiska värld och alla förutsättningar för ett fortsatt musicerande, inte bara inom cello och klassisk musik utan också för andra genrer och instrument.

MUSIKSTIL tillhandahåller både digitalt och fysiskt material så som noter och videoklipp för att underlätta elevens övning utanför lektionstid.

Cello Plus (utökad kurs)

Det här är kursen för dig som vill satsa lite extra på ditt spel och fördjupa dina kunskaper i cello. Cello Plus består av 2 lektioner i veckan, varav en individuell lektion och en gemensam. 

I nybörjarkursen går vi igenom grunderna i celloteknik på ett lekfullt och musikaliskt sätt och efterhand introduceras musikteori och utvecklande teknikövningar som går hand i hand med repertoaren som spelas. Genom MUSIKSTILS innovativa upplägg att varva grupplektioner där vi övar samspel, med enskilda lektioner där det individuella spelet utvecklas, så skapas en gedigen musikalisk grund för eleven att stå på.

Fortsättningskursen bygger vidare på de kunskaper eleven lärt sig under sina första spelår. Vi arbetar med en mer avancerad repertoar där vi fördjupar oss i de tekniska och musikaliska aspekterna av cellospelet. Eleven får lära sig olika sätt att tolka en notbild och med kreativa och anpassade övningar utveckla sitt musikaliska tänkande.

I våra kurser får eleven inte bara lära känna cellon som instrument utan ges också en inblick i musikens fantastiska värld och alla förutsättningar för ett fortsatt musicerande, inte bara inom cello och klassisk musik utan också för andra genrer och instrument.. MUSIKSTIL tillhandahåller både digitalt och fysiskt material så som noter och videoklipp för att underlätta elevens övning utanför lektionstid.

Alla elever ges möjlighet att framträda inför publik.