Skip to content

Joakim Sandgren

Gitarr/Elbas

Joakim

E-post: joakim.sandgren@musikstil.se

Joakim har utbildning vid Kungliga Musikhögskolan och undervisar främst i pop, rock, jazz och blues-genrerna med spetskompetens inom improvisation. 

I sin undervisning söker han fördjupa det musikaliska hantverket i detalj så mycket det går och har ett naturligt intresse för inlärning vad det än må gälla. 

Vid sidan av undervisningen bedriver han projekt inom progressive house-musik och fransk trettiotals-jazz