Skip to content

Musikteori

Teenage girls playing piano together

Denna kurs är till för dig som spelat ditt instrument i några terminer och vill fördjupa dina kunskaper och öka din förståelse för musik.

Musikteori är läran om musikens uppbyggnad och form ur ett praktiskt perspektiv. Vi går även igenom hur och varför vi berörs, uppfattar och tar in musik på olika sätt.

Nybörjare
I nybörjarkursen lär vi oss grunderna i musikteori. Vi går metodiskt igenom notläsning, harmonilära och gehörslära med musikexempel från både den klassiska musiklitteraturen och mer moderna poplåtar. Vi lär oss hur man läser noter, hur olika ackord är uppbyggda och hur man på gehör kan känna igen olika tonintervall. Kursen är en introduktion i att förstå musikens alla byggstenar och varför den berör oss.

Fortsättning
I denna kurs fördjupar vi oss i alla de verktyg som behövs för man på ett självständigt, snabbt och effektivt sätt ska kunna lära sig och förstå sin repertoar. Notläsningen och notationsövningarna sker genom enklare kompositionsuppgifter där man skriver sin musik både för hand och på datorn. I harmoniläran lär vi oss hur man harmoniserar en låt. Gehöret utvecklar vi genom att träna på att planka låtar. 

För de elever som vill finns möjlighet att få sina kompositioner och arrangemang uppförda på konsert.