KLASSISK AVDELNING

MUSIKSTILs klassiska avdelning inriktar sig huvudsakligen på en klassisk skolning. Vi erbjuder undervisning i piano, violin och cello till barn och vuxna i alla åldrar. Våra lärare är musikhögskoleutbildade pedagoger och musiker med flerårig erfarenhet från branschen. I våra moderna och specialutformade kurser fokuserar vi på spelglädje och motivation samtidigt som vi lägger en stabil musikalisk grund. Till samtliga hemuppgifter finns material så som noter videoklipp och ljudfiler för att underlätta elevens övning utanför lektionstid. Repertoarutbudet i kurserna är brett och sträcker sig från från de stora klassikerna som Mozart och Beethoven till mer moderna tonsättare som  t ex John Williams (Star Wars), Hans Zimmer (Pirates of the Caribbean) och Alan Menken (Alladin och Skönheten & Odjuret). Eleven och läraren väljer tillsammans ut vilka stycken som ska spelas under terminens gång.

Vår mål är att erbjuda lärorika, spännande och roliga lektioner som vilar på en stark pedagogisk grund, speciellt anpassade till varje elevs egna styrkor och intresse.

KLASSISKT PIANO

KLASSISKT PIANO

FIOL

FIOL

CELLO

CELLO

KLASSISKT PIANO

KLASSISKT PIANO

FIOL

FIOL

CELLO

CELLO