Skip to content

ANMÄLAN

Välj vilken anmälan du vill göra!

Är eleven skriven i Nacka kommun och går i åk 1 eller högre:

Är eleven skriven Nacka kommun men har inte börjat i åk 1:

Är eleven skriven i en annan kommun:

Är eleven över 20 år:

Är eleven skriven i Nacka kommun och går i åk 1 eller högre:

Är eleven skriven Nacka kommun men har inte börjat i åk 1:

Är eleven skriven i en annan kommun:

Är eleven över 20 år:

VANLIGA FRÅGOR – innan Åk 1
VANLIGA FRÅGOR – Annan Kommun
VANLIGA FRÅGOR – Vuxenelev
VANLIGA FRÅGOR – innan Åk 1
VANLIGA FRÅGOR – Annan Kommun
VANLIGA FRÅGOR – Vuxenelev