Skip to content
Anmälan Nacka

MUSIKSTIL Academy är en auktoriserad musikskola inom Nacka kommuns kundvalsmodell. Det innebär att våra kurser är subventionerade av kommunen för de elever som uppfyller kriterierna: Åk 1 – sista året i gymnasiet, samt är folkbokförda i Nacka kommun. 

Om eleven är skriven i Nacka kommun och går i åk 1 eller högre:

Om eleven är skriven i Nacka kommun men inte har börjat i
åk 1:

Om eleven är skriven i en annan kommun än Täby eller Nacka:

Om eleven är över 20 år:

VANLIGA FRÅGOR
Innan Åk 1
VANLIGA FRÅGOR
Annan Kommun
VANLIGA FRÅGOR – Vuxenelev
VANLIGA FRÅGOR
Innan Åk 1
VANLIGA FRÅGOR
Annan Kommun
VANLIGA FRÅGOR
 Vuxenelev