Skip to content

FÖRBEREDANDE KURS 1

1 Kulturskolecheck, 40 min/vecka

Vare sig du söker grundskola eller gymnasium är det här en perfekt kurs för dig som vill förbereda dig inför antagningsprov! Utifrån dina förkunskaper och behov tar vi fram en individuell kursplan som hjälper dig att förbereda dig på bästa sätt inför de prov du ska genomföra. Vid sidan av lektioner innehåller kursen även en testaudition där du framför jury får genomföra ditt antagningsprov och få feedback att arbeta vidare utifrån. 

  • Undervisningen är individuell och omfattar 40 minuter per vecka. 
  • Ni tilldelas kursledare beroende av instrument/sång/genre och individuella behov
  • Er lektionstid planeras in utefter era tidförutsättningar, observera att det är samma lektionstid alla veckor
  • Kursupplägget är individuellt och tas fram i samråd med er kursledare, er kursledare ansvarar för att planera kursen utifrån era behov samt de antagningsprov/prover ni önskar genomföra

Kursupplägg

v.38 Lektion 1

Uppstart. Vi går igenom de olika delarna av antagningsprovet och tar fram alternativ för eventuellt eget material.  

v.39 Lektion 2

Uppsjungning/uppvärmning på det egna instrumentet

Instrument/sång: vi arbetar med obligatoriskt material och väljer eget material
Gehör- och gestaltning: vi arbetar utifrån angivet innehåll på antagningsprovet

v.40 Lektion 3

Uppsjungning/uppvärmning på det egna instrumentet
Instrument/sång: instudering obligatoriskt och egenvalt material
Gehör- och gestaltning: vi arbetar utifrån angivet innehåll på antagningsprovet

v.41 Lektion 4

Uppsjungning/uppvärmning på det egna instrumentet
Instrument/sång: instudering obligatoriskt och egenvalt material
Gehör- och gestaltning: vi arbetar utifrån angivet innehåll på antagningsprovet

v.42 Lektion 5

Uppsjungning/uppvärmning på det egna instrumentet
Instrument/sång: instudering obligatoriskt och egenvalt material
Gehör- och gestaltning: vi arbetar utifrån angivet innehåll på antagningsprovet

v.43 Lektion 6 TEST AUDITION

Torsdag den 26/6 hålls en testaudition framför två av musikstils kursledare (ej ordinarie kursledare).
Den sökande ges möjlighet att uppleva hur ett antagningsprov går till. Vår testjury ger sedan feedback till ordinarie kursledare för vidare arbete. Ramtid 16.00 – 18.00.

OBSERVERA! Tid och datum för testaudition vecka 43 kan ej flyttas.

v.44 HÖSTLOV

Ingen undervisning

v.45 Lektion 7

Uppsjungning/uppvärmning på det egna instrumentet
Instrument/sång: instudering obligatoriskt och egenvalt material
Gehör- och gestaltning: vi arbetar utifrån angivet innehåll på antagningsprovet

v.46 Lektion 8

Uppsjungning/uppvärmning på det egna instrumentet
Instrument/sång: instudering obligatoriskt och egenvalt material
Gehör- och gestaltning: vi arbetar utifrån angivet innehåll på antagningsprovet

v.47 Lektion 9

Uppsjungning/uppvärmning på det egna instrumentet
Instrument/sång: instudering obligatoriskt och egenvalt material
Gehör- och gestaltning: vi arbetar utifrån angivet innehåll på antagningsprovet

v.48 Lektion 10

Uppsjungning/uppvärmning på det egna instrumentet
Instrument/sång: instudering obligatoriskt och egenvalt material
Gehör- och gestaltning: vi arbetar utifrån angivet innehåll på antagningsprovet

v.49 Lektion 11

Uppsjungning/uppvärmning på det egna instrumentet
Instrument/sång: instudering obligatoriskt och egenvalt material
Gehör- och gestaltning: vi arbetar utifrån angivet innehåll på antagningsprovet

v.50 Lektion 12

Uppsjungning/uppvärmning på det egna instrumentet
Instrument/sång: instudering obligatoriskt och egenvalt material
Gehör- och gestaltning: vi arbetar utifrån angivet innehåll på antagningsprovet

v.5 Lektion 13

Uppsjungning/uppvärmning på det egna instrumentet
Det sista tillfället läggs upp som det kommande antagningsprovet där vi upprepade gånger övar på provets olika delar likt hur det kommer att genomföras på det faktiska antagningsprovet.

VANLIGA FRÅGOR