Skip to content

Fiol

Fiol

Grundkurs och utökad kurs

Stråkinstrumenten utgör symfoniorkesterns största sektion. De spelar oftast melodier men även rytmer och olika ljudeffekter. För att vara ett sånt litet instrument har fiolen en väldigt stor klang. Det kan höras som del av en symfoniorkester, mindre ensemble eller som soloinstrument. 

Fiol Basic (grundkurs)

Det här är kursen för dig som vill lära känna fiolen som instrument, bli inspirerad och möta ny musik!

I nybörjarkursen får vi lära oss i grunderna i fiolteknik på ett lekfullt och musikaliskt sätt. Efterhand introduceras musikteori och utvecklande teknikövningar som går hand i hand med repertoaren som spelas. I början är det mycket fokus på gehör och samspel då lektionerna är i grupp.

Efter ett par terminer finns möjlighet att ansöka om individuella lektioner där fokus kommer att ligga på mer avancerad solistisk eller kammarmusikalisk repertoar. I våra kurser får eleven inte bara lära känna fiolen som instrument utan ges också alla förutsättningar för ett fortsatt musicerande inte bara inom fiol och klassisk musik utan också för andra genrer och instrument.

MUSIKSTIL tillhandahåller både digitalt och fysiskt material så som noter och videoklipp för att underlätta elevens övning utanför lektionstid.

Alla elever ges möjlighet att framträda inför publik.

Fiol Plus (utökad kurs)

Det här är kursen för dig som vill satsa lite extra på ditt spel och fördjupa dina kunskaper i fiol. Fiol Plus består av 2 lektioner i veckan, varav en individuell lektion och en gemensam. 

I nybörjarkursen får vi lära oss i grunderna i fiolteknik på ett lekfullt och musikaliskt sätt. Efterhand introduceras musikteori och utvecklande teknikövningar som går hand i hand med repertoaren som spelas.

Fortsättningskursen bygger vidare på de kunskaper eleven lärt sig under sina första spelår. Vi arbetar med en mer avancerad repertoar där vi fördjupar oss i de tekniska och musikaliska aspekterna av fiolspelet.

Genom MUSIKSTILS innovativa upplägg att varva grupplektioner där vi övar samspel, med enskilda lektioner där det individuella spelet utvecklas, så skapas en gedigen musikalisk grund för eleven att stå på. I våra kurser får eleven inte bara lära känna fiolen som instrument utan ges också alla förutsättningar för ett fortsatt musicerande inte bara inom fiol och klassisk musik utan också för andra genrer och instrument.

MUSIKSTIL tillhandahåller både digitalt och fysiskt material så som noter och videoklipp för att underlätta elevens övning utanför lektionstid.

Fiol Basic (grundkurs)

Det här är kursen för dig som vill lära känna fiolen som instrument, bli inspirerad och möta ny musik!

I nybörjarkursen får vi lära oss i grunderna i fiolteknik på ett lekfullt och musikaliskt sätt. Efterhand introduceras musikteori och utvecklande teknikövningar som går hand i hand med repertoaren som spelas. I början är det mycket fokus på gehör och samspel då lektionerna är i grupp.

Efter ett par terminer finns möjlighet att ansöka om individuella lektioner där fokus kommer att ligga på mer avancerad solistisk eller kammarmusikalisk repertoar. I våra kurser får eleven inte bara lära känna fiolen som instrument utan ges också alla förutsättningar för ett fortsatt musicerande inte bara inom fiol och klassisk musik utan också för andra genrer och instrument.

MUSIKSTIL tillhandahåller både digitalt och fysiskt material så som noter och videoklipp för att underlätta elevens övning utanför lektionstid.

Alla elever ges möjlighet att framträda inför publik.

Fiol Plus (utökad kurs)

Det här är kursen för dig som vill satsa lite extra på ditt spel och fördjupa dina kunskaper i fiol. Fiol Plus består av 2 lektioner i veckan, varav en individuell lektion och en gemensam. 

I nybörjarkursen får vi lära oss i grunderna i fiolteknik på ett lekfullt och musikaliskt sätt. Efterhand introduceras musikteori och utvecklande teknikövningar som går hand i hand med repertoaren som spelas.

Fortsättningskursen bygger vidare på de kunskaper eleven lärt sig under sina första spelår. Vi arbetar med en mer avancerad repertoar där vi fördjupar oss i de tekniska och musikaliska aspekterna av fiolspelet.

Genom MUSIKSTILS innovativa upplägg att varva grupplektioner där vi övar samspel, med enskilda lektioner där det individuella spelet utvecklas, så skapas en gedigen musikalisk grund för eleven att stå på. I våra kurser får eleven inte bara lära känna fiolen som instrument utan ges också alla förutsättningar för ett fortsatt musicerande inte bara inom fiol och klassisk musik utan också för andra genrer och instrument.

MUSIKSTIL tillhandahåller både digitalt och fysiskt material så som noter och videoklipp för att underlätta elevens övning utanför lektionstid.