Skip to content

Elbas

elbas

En av de viktigaste byggstenarna i modern musik är just basen, vare sig det gäller Rock/Pop, EDM eller RnB/Soul! Du väljer vilken musikstil Du vill fokusera på men kursen innehåller också musik från närliggande stilar för att bredda ditt musicerande!

Nybörjare
Vi kommer jobba med instrumentteknik, rytm- och kompmönster och lära oss hur man gör en basgång, både via gehör samt notskrift och tabulatur. Materialet kommer bestå av musik t.ex inom genrerna pop/rock, RnB/soul och house/elektronisk musik. Det finns alltid ett stort utrymme för eleven att påverka vad vi kommer att arbeta med.

Basen är instrumentet som håller upp och lägger grunden till de övriga musikerna i bandet och ensemblen, som sätter svänget och feelingen i samspel med trummorna! Därför försöker vi snabbt skapa musik tillsammans och eleven får möjlighet att förhålla sig till andra instrument. Alla elever ges möjlighet att framträda inför publik.

Fortsättning
Det här är kursen för dig som har spelat en del bas eller gitarr och vill fördjupa Dina kunskaper i elbas!

Till skillnad från nybörjarkursen jobbar vi här i ett högre tempo med mer avancerade basgångar och fokuserar på att utveckla en mer omfattande spelteknik. Som basist är det också viktigt att utveckla sitt gehör. Gehöret är avgörande för att kunna skapa egna basgångar och anpassa sig till tonart och genre, vilket vi kommer titta mycket mer på.  Eleven kommer få spela mer mot andra instrument och vi tränar timing, rythmer, ”walking bass” mm på en avancerad nivå. Allt för att du ska bli väl förberedd på livet som musiker och basist!
Alla elever ges möjlighet att framträda inför publik.

Avancerad
Befinner du dig på en avancerad nivå och har många års erfarenhet av ditt instrument? Anmäl dig till fortsättningskursen och kontakta oss så individanpassar Musikstil din kurs i samråd med dig och din lärare för att tillgodose Dina behov och förutsättningar.