Kalender Boo Gårds Skola  VT 19

Terminen består av totalt 14 tillfällen. Terminens 14:e tillfälle motsvaras av Musikstils Elevkonserter vecka 22!

Tisdag

Sebastian Brydniak
Piano

v.4 KURSSTART MUSIKSTIL
v.5 Lektion 2
v.6 Lektion 3
v.7 Lektion 4
v.8 Lektion 5
v.9 SPORTLOV
v.10 Lektion 6
v.11 Lektion 7
v.12 Lektion 8
v.13 Planeringsvecka
v.14 Lektion 9
v.15 Lektion 10
v.16 PÅSKLOV
v.17 Studiedag
v.18 Lektion 11
v.19 Lektion 12
v.20 Lektion 13
v.21 –
v. 22 Elevkonserter (Lektion 14)

Onsdag

Petter Reingardt
Piano/Sång/Gitarr

v.4 –
v.5 Lektion 1
v.6 Lektion flyttad till v.21
v.7 Lektion 2
v.8 Lektion 3
v.9 SPORTLOV
v.10 Lektion 4
v.11 Lektion 5
v.12 Lektion 6
v.13 Lektion 7
v.14 Lektion 8
v.15 Lektion flyttad till v.22
v.16 PÅSKLOV
v.17 Lektion 9
v.18 1:a Maj
v.19 Lektion 10
v.20 Lektion 11
v.21 – Lektion 12
v.22 – Lektion 13 & elevkonserter (Lektion 14)

Kalender Boo Gårds Skola  HT 18

Terminen består av totalt 16 tillfällen. Terminens 16:e tillfälle motsvaras av elevkonserterna helgerna v.16 eller v.17!

Tisdag

Sebastian Brydniak
Piano

v.36 – KURSSTART MUSIKSTIL: Lektion 1
v.37 – Lektion 2
v.38 – Lektion 3
v.39 – Lektion 4 
v.40 – Lektion 5
v.41 – Lektion 6
v.42 – Lektion 7
v.43 – Lektion 8
v.44 – HÖSTLOV
v.45 – Lektion 9
v.46 – Lektion 10
v.47 – Lektion 11
v.48 – Lektion 12
v.49 – Lektion 13: terminens sista lektion!