KLASSISK AVDELNING

I vår klassiska avdelning vill vi genom glädje och nyfikenhet ge eleverna en fördjupad kunskap och upplevelse av musiken. Centralt i undervisningen är att eleven får spela, uppleva och tolka musik skriven av några av musikhistoriens största genier. Spannet är brett och innefattar musik från 1700-talets Mozart till nutida giganter som John Williams (Star Wars, Harry Potter), Hans Zimmer (Pirates of the Caribbean) och Ramin Djawadi (Game of thrones). Stort fokus läggs på den hantverksmässiga aspekten av att spela ett instrument. En sund teknik och grundläggande musikteori vävs in i undervisningen redan under första terminen. Efter ett par terminer ges eleven möjlighet att utveckla sina färdigheter genom att spela mer avancerad repertoar samt att genom diskussion och reflektion öka sin förståelse för kvalitet, precision och konstnärlig kommunikation.

Valet av repertoar sker i samtal med läraren som alltid utgår från elevens eget intresse och förutsättningar. Samtliga elever ges möjlighet att framträda inför publik.

KLASSISKT PIANO
BLÅSINSTRUMENT
STRÅKINSTRUMENT