Skip to content

Förberedande kurs

Individuell studieplan för dig som ska söka musikklass och musikgymnasium

Välkommen till vår förberedande kurs för dig som ska söka musikutbildning! Den här kursen är utformad för att ge dig den nödvändiga kunskapen och de färdigheter du behöver för att lyckas med din ansökan.

Under kursens gång kommer du att lära dig grunderna i musikteori, inklusive notläsning, skalor, ackord och rytm. Du kommer också att få möjlighet att utveckla dina instrumentala färdigheter och förbättra din teknik och känsla. Vi kommer att arbeta med att förbättra din lyssning, så att du kan lyssna på musik på ett mer uppmärksamt sätt och bättre förstå dess struktur och form.

För att hjälpa dig att förbereda dig inför ansökningsprocessen kommer vi också att ta upp viktiga ämnen som auditionsteknik och hur du presenterar dig själv på ett professionellt sätt. Vi kommer att ge dig tips på hur du kan maximera din chans att imponera på jurypanelen och ge dig den bästa chansen att bli antagen!

Hur fungerar det?

Du kan välja att gå Förberedande kurs 1 som omfattar 40 min undervisning per vecka eller Förberedande kurs 2 som omfattar 80 min undervisning per vecka. Följ länkarna nedan för att läsa mer och ta reda på vilket alternativ som passar bäst för dig!