PRISER

Som elev hos Musikstil i Nacka kommun kan Du som elev gå upp till 4 kurser per termin.

Verksamhet i Nacka Kommun

Instrument, Band/ensemble, Produktionskurs

Musikkurs fr.o.m. åk 1 (deltagare folkbokförda i Nacka Kommun)

1080 kr per termin/deltagare

Höstterminen består av 13 tillfällen
Vårterminen består av 14 tillfällen  (varav minst ett tillfälle motsvaras av konsert/uppspel)

1-4 deltagare per grupp

Musikkurs upp t.o.m 6 år (multimusik)

1700 kr per termin/deltagare

10 tillfällen (varav minst ett tillfälle motsvaras av konsert/uppspel)

1-12 deltagare per grupp

Kör

Körkurs fr.o.m. åk 1 (deltagare folkbokförda i Nacka Kommun)

540 kr per termin/deltagare

Höstterminen består av 13 tillfällen
Vårterminen består av 14 tillfällen  (varav minst ett tillfälle motsvaras av konsert/uppspel)

Max 12 deltagare per grupp

Övrig anmälan – annan kommun, vuxen m.m.

Övrig anmälan – annan kommun, vuxen m.m.

3500 kr per termin/deltagare

Höstterminen består av 13 tillfällen
Vårterminen består av 14 tillfällen  (varav minst ett tillfälle motsvaras av konsert/uppspel)

1-4 deltagare per grupp