Skip to content

Vanliga frågor

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna som kommer in till oss. Hittar du inte vad du söker? Då kontaktar du oss via admin@musikstil.se.

Hur gör man om man vill gå flera kurser?

Det finns möjlighet att gå fler än en kurs inom Musikstil trots att Musikstil via ramavtalet med Täby kommun endast beviljas en kurs per kursdeltagare. Kursdeltagaren erbjuds då en kurs till samma pris som de övriga instrumentkurserna men med 10/termin tillfällen istället för 14/termin.

Vad har Musikstil Sweden AB för roll i Täby kommun?

Musikstil Sweden AB upprätthåller som entreprenör en förstklassig musikutbildning i Täby kommun med nära kontakt med Kommunen, skolor och föräldrar.
Önskar du upprätta ett samarbete med Musikstil AB kontaktar du oss via e-post:
info@musikstil.se

Vad gäller vid sen anmälan? Dvs: en anmälan som inkommer efter kursstart…

Om en anmälan inkommer till MUSIKSTIL efter det att vi påbörjat våra kurser för terminen kan vi erbjuda resterande tillfällen till samma terminsavgift. Detta är ett kommunalt beslutat grundat i att en rättvis konkurrens ska råda mellan musikskoleaktörer i kommunen. Det övergripande beslutet är att ingen musikskola får ändra sin tariff oavsett när anmälan inkommit eller andra eventuella omständigheter. Man är dock garanterad en plats till nästkommande termin.

Vad har en kursledare i Musikstil AB för behörighet/utbildning?

Våra kursledare har högskoleutbildning eller motsvarande. Ex på utbildningar:
Musikhögskolan, RML (Rockmusikerlinjen Birkagårdens fhsk), AMP (Artist, Musiker och Produktion), MI (Los Angeles), SMI,
Kulturama, m.fl

Vad innebär det att Musikstil AB är en av de 5 musikskolorna i Täby med upphandlingsavtal gentemot kommunen?

Det innebär att kommunen har kvalitetsgodkänt musikskolan som en aktör för Täbys kundvalsmodell. Kvalificerad att tillhandahålla musikutbildning på samma villkor som den kommunala kulturskolans musikskola.
Därmed gäller samma samma prissättning, lektionstider etc. Du kan som kursdeltagare endast gå i en av de 5 musikskolorna.

Vilka mål har Musikstil AB med sin verksamhet?

Att inspirera och och på ett kreativt sätt förmedla musik till musikintresserade i alla åldrar.
Vi vill skapa intresse och stärka intresset för musik hos våra kursdeltagare på ett inspirerande sätt.
Den största talangen är att vilja öva och därför är intresset den viktigaste nyckeln till framgång…

Hur får man reda på sin tid och dag som kursdeltagare?

Efter anmälan får man ett mail på den adress som man angivit med dag och tid.
Även faktura skickas senare till den angivna adressen.

Hur kan man komma i kontakt med Musikstil AB?

Se ”kontakta oss

Hur många lektionstillfällen är det per termin?

Vi erbjuder 14 tillfällen per termin. Skulle det av någon anledning erbjudas färre så ges resterande i början av nästa termin.

Hur lång tid pågår varje kurstillfälle?

Beroende på vilken typ av grupp du blivit indelad i, -Se nedan:
1 kursdeltagare/tillfälle: 20 min
2 kursdeltagare/tillfälle: 30 min
3-4 kursdeltagare/tillfälle: 40 min

Vems ansvar är det att kursdeltagaren kommer på utsatt tillfälle?

Det huvudsakliga ansvaret för att kursdeltagaren kommer på utsatt tillfälle ligger hos resp kursdeltagare/hushåll.
Musikstil Sweden AB samt alla samarbetspartners (där bland skolor) frisäger sig från ansvar på denna punkt.
Musikstil Sweden AB samt skolans fritidspersonal hjälper gärna till i mån av tid och möjlighet men kursdeltagaren besitter själv ansvaret att passa tiden till utsatt kurstillfälle -oavsett ålder.