Wilhelm Westerman

Trummor/Piano/Gitarr/Bas/Musikproduktion

Wilhelm Westerman

E-post: wilhelm.westerman@musikstil.se

Wilhelm är född och uppvuxen i Stockholm. Han är nyligen hemflyttad till vår kära huvudstad efter en längre vistelse i Norge där han tog både sin musikerexamen och pedagogiska påbyggnadsexamen på universitet NTNU i Trondheim. Han är huvudsakligen trumslagare, men spelar också piano och gitarr.

I sin karriär har Wilhelm spelat och skrivit musik i flertalet olika band och projekt. De senaste åren har hans huvudsakliga arena varit i Norge där han har studerat, frilansat och jobba som instrumentlärare.

Som pedagog är det viktigt för Wilhelm med en arbetsmiljö där eleven känner sig trygg att utforska och testa på. Musik är en personlig process som olik från person till person och undervisningen tillrättaläggs för att tillgodose elevens intressen och ambitioner. Det ska kännas spännande att utforska musik och vad som är möjlig att göra på sitt instrument. Lek, lyssnande och utforskande driver lärandet framåt!