Stråkinstrument

Fiol, Cello eller Kontrabas

Music School for Girls on the violin

Från och med hösten 2019 erbjuder MUSIKSTIL kurser i fiol, cello och kontrabas! Vi spelar blandad repertoar, allt från klassiskt till pop – här har eleven en stor möjlighet att påverka materialet. Vi arbetar både med notläsning och gehör, vi arbetar med samspel och solistiskt spel.

Vi börjar med att spela i grupp tillsammans med andra ungdomar varpå du sedan kan avancera till individuella lektioner.

Ytterligare information om kurserna kommer inom kort!