Stråkinstrument

Fiol, Cello eller Kontrabas

Music School for Girls on the violin

Stråkinstrumenten utgör symfoniorkesterns största sektion. De spelar oftast melodier men även rytmer och olika ljudeffekter. Violin, cello och kontrabas har olika egenskaper och personligheter men de lämpar sig alla för spel både i ensemble och som solist. I början är det mycket fokus på gehör och samspel då lektionerna är i grupp. Efter ett par terminer finns möjlighet att ansöka om individuella lektioner där fokus kommer att ligga på mer avancerad solistisk eller kammarmusikalisk repertoar. Förutom klassisk musik kan du såklart välja att fokusera på andra genrer som till exempel folkmusik, filmmusik, jazz eller pop.

Nybörjare
I nybörjarkursen lägger vi grunden till ditt musicerande. Stort fokus läggs på timing, samspel och gehör då lektionerna sker i grupp och arbetet med styckena är upplagt så att de successivt ökar i svårighetsgrad. Under de första terminerna hinner vi gå igenom alla de grundläggande momenten i att lära sig spela ett stråkinstrument, vi introducerar även enklare notläsning. Undervisningsmaterialet består av en blandad repertoar med allt från klassiskt till pop där eleven har stor möjlighet att påverka vad som ska spelas. Alla elever ges möjlighet att framträda inför publik.

Fortsättning
Vår fortsättningskurs är till för dig som redan spelat ett stråkinstrument i några terminer och behärskar dom mest grundläggande aspekterna av ditt instrument.

Vi arbetar med en mer avancerad repertoar och i ett högre tempo. Vi fördjupar oss både i de tekniska och de musikaliska aspekterna av ditt musicerande. I denna kurs introduceras även spel med vibrato och andra mer avancerade speltekniker. Större fokus kommer att läggas på frasering, tydlighet och musikalisk utformning. Repertoarspannet är även i denna kurs brett med möjlighet att fokusera på antingen en specifik genre eller experimentera med flera olika. För den som vill inrikta sig mer på solistiskt spel finns även möjlighet att ansöka om individuella lektioner. Alla elever ges möjlighet att framträda inför publik.

Avancerad
Befinner du dig på en avancerad nivå och har många års erfarenhet av ditt instrument? Anmäl dig till fortsättningskursen och kontakta oss så individanpassar Musikstil din kurs i samråd med dig och din lärare för att tillgodose dina behov och förutsättningar.