Skip to content

Konsertanmälan VT 2022!

Tibble Teater 4-5:e Juni

Helgen den 4-5:e juni anordnar MUSIKSTIL sina årliga elevkonserter i Tibble Teater och nu är det dags att anmäla sig! Konserten kommer att ges inför publik (om inga nya restriktioner införs) och samtidigt streamas så att familj och vänner överallt kan följa alla fantastiska elever LIVE!

Upplägg

Ni anmäler ert deltagande via formuläret varpå vi får in alla anmälningar centralt. Får vi in väldigt många anmälningar kommer de yngre eleverna att delas in i instrumentgrupper där de framför en gemensam låt*, de äldre eleverna kommer prioriteras när det kommer till soloframträdanden och val av egna låtar. Självklart kompas alla akter av vårt eminenta lärarband! Håller sig deltagarantalet inom en inte alltför hög siffra tillåts alla deltagare att själva välja låt och framföra sin låt solo, om så önskas. 

*Spelar eller sjunger du redan i en grupp så kommer dessa självklart att bibehållas på konserten.

Lördag den 4:e juni 

Repdag, ramtid 10.00 – 20.00. Ni tilldelas en exakt reptid om ca 10 min. Repschema skickas ut under vecka 13.

Söndag den 5:e juni

Konsertdag! Dagen är uppdelad i 4 konserter, vilken konsert ni deltar i beror på program och antal deltagare. Konsertschema och info skickas ut under vecka 13.

Konsert 1: 10.00 – 11.30
Konsert 2: 12.00 – 13.30
Konsert 3: 14.30 – 16.00
Konsert 4: 16.30 – 18.00

DEADLINE!

Sista anmälningsdag den 25:e mars!