Skip to content

Konsertanmälan VT 2023!

Tibble Teater/MUSIC HUB TÄBY PARK 3-4:e Juni

Helgen den 3-4:e juni anordnar MUSIKSTIL sina årliga elevkonserter i Täby och nu är det dags att anmäla sig! Konserten arrangeras i Tibble Teater eller MUSIC HUB Täby Park beroende på antal deltagare. Konserten kommer att ges inför publik och det är fritt inträde!

Upplägg

Ni anmäler ert deltagande via formuläret varpå vi får in alla anmälningar centralt. Får vi in väldigt många anmälningar kommer de yngre eleverna att delas in i instrumentgrupper där de framför en gemensam låt*, de äldre eleverna kommer prioriteras när det kommer till soloframträdanden och val av egna låtar. Självklart kompas alla akter av vårt eminenta lärarband! Håller sig deltagarantalet inom en inte alltför hög siffra tillåts alla deltagare att själva välja låt och framföra sin låt solo, om så önskas. 

*Spelar eller sjunger du redan i en grupp så kommer dessa självklart att bibehållas på konserten.

Lördag den 3:e juni 

Repdag, ramtid 10.00 – 20.00. Ni tilldelas en exakt reptid om ca 10 min. Repschema skickas ut under vecka 13.
Plats: Tibble Teater eller MUSIC HUB Täby Park

Söndag den 4:e juni

Konsertdag! Dagen är uppdelad i 4 konserter, vilken konsert ni deltar i beror på program och antal deltagare. Konsertschema och info skickas ut under vecka 11.

Konsert 1: 10.00 – 11.30
Konsert 2: 12.00 – 13.30
Konsert 3: 14.30 – 16.00
Konsert 4: 16.30 – 18.00

DEADLINE!

Sista anmälningsdag den 26:e februari!