Piano

Klassisk inriktning

Teenage girls playing piano together

Vid pianot kan en ensam musiker trolla fram klangen från en hel orkester. Med sitt ofantliga register och oändliga möjligheter kan pianot producera vackra melodier, blixtrande virtuosa passager, stora ackord samt både tjocka och skira klangmattor. Att både kunna spela melodi och ackompanjemang samtidigt är något inte många instrument kan skryta med. Kursen innehåller samtliga av dessa moment. Fokus ligger på en klassisk skolning och spelsätt. Repertoaren bestäms tillsammans med läraren som utgår från ditt önskemål och förutsättningar. Det kan vara musik av Mozart, Beethoven eller Chopin, eller så kan det också vara musiken från senaste Star Wars filmen, eller favoritserien på Netflix.

Nybörjare
Vare sig du går i årskurs 1 eller i gymnasiet är det aldrig försent att börja spela piano.

I nybörjarkursen går vi igenom allt från hur ett piano fungerar till hur man spelar med en hälsosam och sund teknik. Lektionerna börjar med en enklare teknikövning som uppvärmning. Allteftersom eleven utvecklar sitt spel så blir övningen successivt mer utmanande. Störst fokus läggs dock på arbetet med styckena där den rent praktiska undervisningen går hand i hand med den teoretiska, alltid med eleven och musiken i centrum. Vi lägger också in grundläggande klangbehandlingsövningar där vi experimenterar med dynamiska skillnader i musiken och balans mellan händerna.

Alla elever ges möjlighet att framträda inför publik.

Fortsättning
Har du spelat piano tidigare och vill fördjupa dina kunskaper? Då är det fortsättningskursen du ska söka!

Vi arbetar med en mer avancerad repertoar och i ett högre tempo. Vi fördjupar oss både i de tekniska och de musikaliska aspekterna av pianospel där stort fokus läggs vid hur man ur ett pianistiskt perspektiv får musiken att leva. Vi går även in mer på djupet i själva instuderingsprocessen. Hur gör man för att snabbt och effektivt läsa en notbild och hur gör man för att sedan spela det som står?  Även det rent tekniska arbetet blir mer avancerat och vi börjar i det här skedet bygga en teknik som möjliggör ett spel präglat av precision och hög kvalitet.

Alla elever ges möjlighet att framträda inför publik.

Avancerad
Befinner du dig på en avancerad nivå och har många års erfarenhet av ditt instrument? Anmäl dig till fortsättningskursen och kontakta oss så individanpassar Musikstil din kurs i samråd med dig och din lärare för att tillgodose dina behov och förutsättningar.