DJ/Musikproduktion

musikproduktion

Vill Du lära dig att DJ:a men också hur Du gör Din egen musik i Elektronic Dance Music-genren (EDM)? Då är den här kursen helt rätt för dig!

Nybörjare
Fokus för den här kursen är att arbeta med elektronisk musik med möjlighet att arbeta med mindre audioinspelningar: exempelvis ett sång- eller instrumentspår. Du kommer att få skapa egen musik som Du sedan använder i DJ-sammanhang. Vi kommer lära oss grunderna för hur man DJ: ar och använder sig av sina egna produktioner i kombination med musik från andra artister.

Du kan givetvis delta i kursen utan instrumentkunskap men det underlättar såklart om Du har ett instrumentintresse!

Fortsättning
Fortsättningskursen i DJ/Musikproduktion innehåller samma beståndsdelar som nybörjarkursen men vi arbetar med ett mer avancerat material i ett högre tempo.

Avancerad
Befinner du dig på en avancerad nivå och har många års erfarenhet av ditt instrument? Anmäl dig till fortsättningskursen och kontakta oss så individanpassar Musikstil din kurs i samråd med dig och din lärare för att tillgodose Dina behov och förutsättningar.