Skip to content

MUSIKSTIL och Covid-19

MUSIKSTIL Academy följer noga händelseutvecklingen när det gäller coronavirusets spridning och målsättningen med nedanstående åtgärder, anpassningar och information är att begränsa risken för smittoöverföring i våra lokaler och undervisningsrum som just nu är öppen för all verksamhet. Följande åtgärder gäller från och med den 2 november.

ALL MUSIKUNDERVISNING FORTLÖPER SOM VANLIGT, MEN MED FÖLJANDE RESTRIKTIONER.
Vi ber Er respektera nedanstående åtgärder och anpassningar så vi kan fortsätta vår verksamhet som vanligt!

• Från och med den 2:a november begränsar vi antalet externa besök. Det innebär att vårdnadshavare inte får gå in i uppehållsrum, undervisningsrum och skolor för att hämta och lämna sitt barn. Hämtning och lämning sker utomhus.
• Vi uppmanar samtliga att tvätta händerna med tvål och vatten innan lektionens start.
• Vi vädjar till personer som känner sig sjuka eller uppvisar symtom (även milda) som passar in på coronaviruset att inte vistas i våra lokaler och undervisningsrum. Man ska stanna hemma minst två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under sin lektion på MUSIKSTIL Academy ska man gå hem direkt.
• Vi erbjuder distansundervisning till er som önskar, kontakta er lärare om detta via mail.
• Vi håller distans till alla elever och undviker fysisk kontakt.
• Vår personal har rätt att skicka hem elever som uppvisar symtom efter telefonkontakt med förälder/vårdnadshavare.

Johanna Klingfors
Verksamhetschef Musikstil
johanna.klingfors@musikstil.se

Senast uppdaterad 2020-11-26