Skip to content

Adam Färnlöf

Piano/Musikteori

Adam Färnlöf

E-post: adam.farnlof@musikstil.se

Jag heter Adam och undervisar i piano och musikteori. Parallellt med detta studerar jag komposition vid musikhögskolan i Vilnius där jag våren 2022 tog min kandidatexamen. Jag läser nu vidare på distans ifrån Stockholm.

Tidigare har jag läst två år på musiklärarprogrammet på KMH, inriktning gymnasiet med musikteori som huvudämne.

Min musikaliska bakgrund består till stor del av att spela i band och jag har varit aktiv musiker sedan slutet av 90-talet. Att spela tillsammans med andra har alltid haft en betydelsefull plats i mitt liv och kanske det som lärt mig mest om musik. Därför tycker jag det är särskilt roligt att undervisa eftersom det på så många vis handlar om att inspirera. 

Viktigast för mig är att fånga upp elevens eget intresse och nyfikenhet, ha kul under resans gång och ge tillgång till de redskap som gör det möjligt att hitta sina egna vägar inom musik.