Kalendarium Vårterminen 2018

Terminen består av totalt 14 lektionstillfällen med undantag för elever födda 2011 och extrakursare. 
*Lektionstillfälle 10 – sista lektionen för elever födda 2011 och extrakursare.

Måndag

v.4 KURSSTART MUSIKSTIL
v.5 Lektion 2
v.6 Lektion 3
v.7 Lektion 4
v.8 Lektion 5
v.9 SPORTLOV
v.10 Lektion 6
v.11 Lektion 7
v.12 Lektion 8
v.13 Lektion 9
v.14 PÅSKLOV
v.15 Lektion 10*
v.16 Lektion 11
v.17 Lektion 12
v.18 Planeringsvecka
v.19 Lektion 13
v.20 Lektion 14 – Motsvaras av Musikstils Elevkonserter v. 21

Tisdag

v.4 KURSSTART MUSIKSTIL
v.5 Lektion 2
v.6 Lektion 3
v.7 Lektion 4
v.8 Lektion 5
v.9 SPORTLOV
v.10 Lektion 6
v.11 Lektion 7
v.12 Lektion 8
v.13 Lektion 9
v.14 PÅSKLOV
v.15 Lektion 10*
v.16 Lektion 11
v.17 Lektion 12
v.18 Planeringsvecka
v.19 Lektion 13
v.20 Lektion 14 – Motsvaras av Musikstils Elevkonserter v.21

Onsdag

v.4 KURSSTART MUSIKSTIL
v.5 Lektion 2
v.6 Lektion 3
v.7 Lektion 4
v.8 Lektion 5
v.9 SPORTLOV
v.10 Lektion 6
v.11 Lektion 7
v.12 Lektion 8
v.13 Lektion 9
v.14 PÅSKLOV
v.15 Lektion 10*
v.16 Lektion 11
v.17 Lektion 12
v.18 Planeringsvecka
v.19 Lektion 13
v.20 Lektion 14 – Motsvaras av Musikstils Elevkonserter v. 21

Torsdag

v.4 KURSSTART MUSIKSTIL
v.5 Lektion 2
v.6 Lektion 3
v.7 Lektion 4
v.8 Lektion 5
v.9 SPORTLOV
v.10 Lektion 6
v.11 Lektion 7
v.12 Lektion 8
v.13 Lektion 9
v.14 PÅSKLOV
v.15 Lektion 10*
v.16 Lektion 11
v.17 Lektion 12
v.18 Planeringsvecka
v.19 Lovdag 10/5
v.20 Lektion 13
v.21 – Lektion 14 motsvaras av Musikstils Elevkonserter v.21

Fredag

v.4 KURSSTART MUSIKSTIL
v.5 Lektion 2
v.6 Lektion 3
v.7 Lektion 4
v.8 Lektion 5
v.9 SPORTLOV
v.10 Lektion 6
v.11 Lektion 7
v.12 Lektion 8
v.13 Röd dag 30/3
v.14 PÅSKLOV
v.15 Lektion 9
v.16 Lektion 10*
v. 17 Lektion 11
v.18 Planeringsvecka
v.19 Lovdag 11/5
v.20 Lektion 12
v.21 Lektion 13
v.22 Lektion 14 – Motsvaras av Musikstils Elevkonserter v. 21